e-Arşiv Alan Firmalara KEP Hediye!

eFinans’tan e-Arşiv alan firmalara, 50 gönderili KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) 1 yıl boyunca bedava!


eFinans'tan e-Arşiv alan firmalara, 50 gönderili KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)
1 yıl boyunca bedava!

Üstelik 2 işlem yetkilisi, 100 MB alan ve 50 adet SMS bilgilendirme de eFinans'tan hediye!

26 Ağustos 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan "Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik" ile; elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişilere, 26 Kasım 2015 tarihine kadar tebligata elverişli KEP adresi bulundurma zorunluluğu getirildi.
İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayın!

e-Arşiv Nedir?

e-Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân sağlayan uygulamadır. e-Arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan faturalar, bir sonraki ayın 1. İle 15. günü arasında oluşturulacak e-Arşiv raporu ile GİB'e bildirilmek zorundadır. e-Arşiv raporu içerisinde, faturaların başlık bilgileri ile dönem içerisinde iptal edilmiş faturalara yer verilmektedir.

e-Arşiv Avantajları:
 • Kağıt ortamında fatura basmaya saklamaya gerek kalmaz.
 • Maliyetlerde tasarruf sağlanır.
 • Fatura takiplerinde kağıt kontrolleri tamamen ortadan kalkar.
 • e-Fatura ve diğer faturaların hepsi eFinans Portal'da oluşturulur, saklanır, sorgulanır.
 • Denetimlerde kağıt fatura kontrolleri ortadan kalkar.
 • e-Posta ve SMS ile fatura gönderimi sayesinde CRM datası oluşturabilme imkanı sağlar
 • e-Arşiv, e-Defter İcmal Kayıt Avantajı sağlar.
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Avantajları:
 • Gönderici ve alıcının kimlik tespitini sağlar.
 • Gönderici, alıcı, iletim zamanı gibi bilgileri içeren saklamayı ve yasal açıdan delil olarak kullanımını sağlar.
 • Bir e-postanın içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti eder.
 • Gönderildiğinin veya alındığının gönderim ve alım zamanının kesin tespitini sağlar.

Kampanya Geçerlilik Tarihi: 31 Ara 2018

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!