e-Fatura

e-Fatura hakkında aradığınız her şey eFinans’ta!

e-Fatura uygulaması, tanımlanan standartlara uygun e-Faturaların, taraflar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile T. C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından oluşturulan uygulamaların genel adıdır. Detaylı Bilgi

e-Defter

e-Defter’de yeni bir sayfa!

eFinans güvencesiyle sunulan e-Defter hizmeti sayesinde, defterler tek portal üzerinden kolayca ve güvenli bir şekilde tutuluyor, kağıt defterlerin getirdiği ek maliyetler tarih oluyor. Mali kayıtlarınızı elektronik ortamda tutun, beratlarınızı kolayca ibraz edin. Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükellefler gerekli şartları sağlamaları halinde e-Defter uygulamasından yararlanabilirler. Detaylı Bilgi

e-Arşiv

e-Arşiv kullanın, faturalar arasında kaybolmayın!

e-Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır. Detaylı Bilgi

eFinansKEP

Gönderen ve alıcı arasındaki en güvenli yol

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu´na göre, tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya Güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. Detaylı Bilgi

Billentis 2017 Raporu

Müşteri Görüşleri

eFinans´ın tecrübesi ve teknik yeterliliği, sisteme üye olacak tüm şirketlerimize istediğimiz düzeyde hizmet verecek organizasyon ve teknik bilgiye sahip olması tercih nedenlerimizdendi. eFinans, idari tarafta da bize yol gösterdi ve önemli destekler verdi. GİB´e yapılan başvuru, GİB testlerinin gerçekleştirilmesi ve canlı kullanıma geçişin sağlanması aşamalarını hızlı ve daha az emek harcayarak gerçekleştirmemizi sağladı.

e-Fatura projesi bittikten sonra bize kağıt ve zaman tasarrufuyla ile denetim ve saklama kolaylığı sağlayacağına inandığımız e-Defter sistemine de geçmeyi düşünüyoruz. e-Fatura ve e-Defter sistemine girecek olan şirket yöneticileri özellikle kurumsal “Kaynak Planlama” programları ile olan entegrasyona dikkat etmeli.

e-Fatura sistemine geçtiğimizde zorunlu mükellef değildik. Hem müşteri memnuniyetini arttırmak, hem zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak için sisteme katıldık. Fatura basım, gönderim ve depolama masraflarının ortadan kalkması, paketleme, postalama gibi işlerin yapılmamasıyla çok ciddi bir zaman tasarrufu da sağladık. Ayrıca analizlerimiz elle yapılan yanlış sistem girişlerinin önlenmesi ve ödemelerin daha sağlıklı gerçekleştiğini gösteriyor. Bu beklentilerimizin dışında bir avantaj oldu. eFİNANS´ı tercih ettik çünkü profesyonellikleri ve kurumsal yapılarıyla bize güven verdiler. eFİNANS hazır bir sistem olduğu için uyarlama süreci de kısa. Özellikle kullanıcı ekranlarının kolaylığı ve esnek yapısıyla iş süreçlerine aktarımımız daha kolay oldu.