Arşivleme

Basılı faturalarımı da sisteme geçirip arşivlemeyi dijital ortamda yapabilir miyim?

 

Bastığınız veya size gelen basılı faturalarınızın elektronik kopyalarının GİB açısından bir geçerliliği yoktur. Bununla beraber eFinans olarak, basılı faturalarla e-Faturaları aynı arşivde tutmanız ve basılı faturaları şirketiniz içinde e-Faturalarla aynı akışa dahil etmeniz mümkündür.

Entegrasyonda arşiv sorumluluğu kimde olacak?

 

Arşiv mükellefin sorumluluğundadır. Seçilen uygulamanın arşiv yönetimi özelliği olduğundan emin olunması gerekmektedir.

Arşivimi kendim mi tutmalıyım, özel entegratör mü tutmalı?

 

Arşiv sorumluluğu temel olarak mükelleflerdedir. Bununla birlikte arşivinizin tutulduğu yer Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve denetleyici talep ettiğinde ulaşılabilir olmalıdır. Ancak e-Fatura saklama hizmeti lisansı olan özel entegratörler, özellikle arşivleme hizmeti için yapılandırılmışlardır. Bu nedenle arşivinizi saklama hizmeti verebilen özel entegratör şirketlerinde tutmanız sizin belge güvenliğinizi artıracaktır. Bununla birlikte özel entegratörünüzün saklama kapasitesini, altyapı kalitesini, yedekleme ve iş sürekliliği süreçlerini de sorgulamalısınız. Özel entegratörünüzün e-Fatura Saklama Hizmeti Lisansı yoksa, arşivinizi bahse konu özel entegratörde tutmamalısınız.

Sistemlerimiz yurt dışından yönetiliyor. Bu sebeple e-Fatura arşivimi yurt dışında tutabilir miyim?

 

GİB’in yayınlamış olduğu 421 sıra No’lu V.U.K. Genel Tebliği gereği, ibraz yükümlülüğü olan e-Faturaların birincil arşivinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olması gerekmektedir. Ancak asıl arşiv Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde tutulduktan sonra ikincil arşiv olarak istenirse, yurt dışında da arşiv tutulabilir.