SSS

e-Defter

e-Defter için uyumlu yazılım nedir?

 

GİB tarafından test edilip onay verilmiş ve diğer firmaların kullanımına uyumluluk testi yapılmadan izin verileceği belirtilmiş yazılımlardır.

e-Defter kullanıcısı olmak için e-Fatura kullanıcısı olma şartı var mıdır?

 

Evet, aynı zamanda e-Fatura kullanıcısı olmanız gerekmektedir. 

e-Defter başvurusu için koşullar nelerdir?

 

1 Sıra No’lu Elektronik Defter Tebliği kapsamında yevmiye defteri ve büyük defterlerini elektronik defter biçiminde oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyenlerin aşağıda belirtilen şartları taşımaları, Tüzel kişi mükellefler için 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede mali mühür temin edilmiş olması ve elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması gerekmektedir.

Elektronik defter ile e-Fatura, aktarım ve veri paylaşımı olarak birbirine ne kadar bağımlıdır?

 

Bağımlı değillerdir. e-Defter için bilgiler e-Fatura bilgilerinden değil ERP sistemindeki kayıtlardan alınır. 

e-Fatura uygulamasına ihtiyacım yok, ancak e-Defter uygulamasına başvurabilir miyim?

 

GİB’in yayınlamış olduğu 421 Sıra No’lu V.U.K. Genel Tebliği gereği, e-Defter kullanıcısı olmak için ön koşul olarak e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu getirilmiştir.

e-Defter için de özel entegrasyon mümkün müdür?

 

e-Defter uygulaması şu an, kaynak planlama ve muhasebe sistemlerinize entegre olacak bir yazılım ile uygun verinin GİB tarafından mühürlenmesi üzerine tasarlanmıştır. Alıcısı olmadığından merkezi bir sistemle aktarıma gerek yoktur. Saklama yükümlülüğü mükelleftedir.