Ürün ve Hizmetler

KEP Nedir?

KEP Nedir?

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP);

 • Standart e-posta hizmetlerine ilave olarak, gönderenin ve alıcının belirli olduğu,
 • İçeriğin, gönderim-alım, tarih ve saatinin elektronik imza ve zaman damgası ile sabitlendiği,
 • Delil özelliği taşıyan belgeyi oluşturan ve muhafaza eden sistemin genel adıdır.

Kimler Zorunlu KEP Mükellefidir?

 • Seyahat acentaları
 • EPDK, Elektrik, doğalgaz ve petrol piyasasında lisans başvurusunda bulunan veya lisans sahibi tüm şirketler
 • Tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar
 • Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tedarikçileri
 • Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler

KEP Avantajları

 • Gönderici ve alıcının kimlik tespitini sağlar.
 • Gönderici, alıcı, iletim zamanı gibi bilgileri içeren saklamayı ve yasal açıdan delil olarak kullanımını sağlar.
 • Bir e-postanın içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti eder.
 • Gönderildiğinin veya alındığının gönderim ve alım zamanının kesin tespitini sağlar.

KEP İşlem Akışı