Başvuru için Gerekli Belgeler

eFinans KEP sistemine www.efinans.com.tr adresi üzerinden online başvuru yapabilirsiniz. 

Bireysel KEP Hesabı Açılması İçin Gerekli Belgeler

  • Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgenin fotokopisi
  • Bireysel Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sözleşmesi’nin imzalı hali

Bireysel KEP Başvuru Formu için tıklayınız

 Kurumsal KEP Hesabı Açılması İçin Gerekli Belgeler

  • Tüzel kişinin MERSİS numarası var ise MERSİS numarası kaydı ve numarası.
  • Ticaret sicil numarasını içeren, Ticaret Sicil Memurluklarından alınacak Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Faaliyet Belgesi.
  • Noter onaylı imza sirkülerinde yer alan yetkilendirmelere uygun olarak imzalanmış ve kaşelenmiş Kurumsal Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmeti Ek Sözleşmesi ve bu sözleşmenin eki olarak doldurulmuş olan KEP Yetkilendirme Formu ve Kurumsal KEP Hesabı Başvuru Formu.
  • Tüzel kişilerin işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgenin fotokopisi.
  • Noter onaylı imza sirkülerinde, başvuru sahibinin şirketi temsil yetkisi ve ne kadar süre temsil edeceği, imzasının münferiden mi yoksa bir başka temsilci ile birlikte mi geçerli olacağı bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
  • Başvuru sahibinin şirketin yasal temsilcisi olduğu ilan edilen, imza sirkülerinin ilan edildiği ticaret sicil gazetesi.
  • Şirket Vergi Levhası fotokopisi

Kurumsal KEP Başvuru Formu için tıklayınız

Kamu KEP Başvuru Formu için tıklayınız

 Eğer şirketin kanuni temsilcisi yerine onun atadığı bir gerçek kişi başvuru işlemlerini yapacak ise bu işlem için noter onaylı vekâletname aranır.