Veri Güvenliği ve Teknik Alt Yapı

BTK Tarafından denetlenecek ve hizmet sağlayıcı olarak yetkilendirilebilecek eFinans KEPHS aşağıdaki standartlara uygun hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Sertifika ve Standartlar

ISO/IEC 27031:2011

BS 10012:2009

ISO/IEC 27001:2005

ISO 22301:2012

ETSI TS 102 640

ISO 20000-1:2011 

Teknik Yeterlilikler (Güvenlik altyapısı):

  • Şirket süreçleri Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi dahilindeki politikalara göre işletilmekte ve sürekli geliştirilmektedir.
  • Bilginin alınması, oluşturulması, işlenmesi, tutulması, arşivlenmesi ve aktarılması ile ilgili tüm işlemlerde fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik özellikleri korunmaktadır.
  • Kişisel Bilgiler Yönetim Sistemi kapsamında bulunan veri korumasını destekleyici politikalar ile birlikte veri koruması ve mahremiyeti kuralları uygulanmaktadır.
  • Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla İş Sürekliliği Yönetim Sistemi yürütülmektedir.
  • Teknik altyapıya ilişkin yedekli yapılar kullanılarak yüksek erişilebilirlik hedefleri gerçekleştirilmekte, izleme faaliyetleri ile geliştirmeye yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
  • Veri yedekleme merkezleri faaliyete alınmış olup standartlara yönelik belgelendirmeleri bulunmaktadır.