Başvuru için Gerekli Belgeler

 Bireysel Müşteriler

  • Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgenin fotokopisi.
  • Müşteri Hizmetleri Sözleşmesi’nin imzalı hâli.


Bireysel online başvuru sırasında elektronik imza ya da mobil imzanız ile sistem üzerinden imzalayabilirsiniz. Bu durumda, yukarıda belirtilen belgelerin ayrıca teslim edilmesine gerek yoktur.  

Kurumsal Müşteriler

  • Tüzel kişinin MERSİS numarası var ise MERSİS numarası kaydı ve numarası.
  • Ticaret sicil numarasını içeren, Ticaret Sicil Memurluklarından alınacak Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Faaliyet Belgesi.
  • Noter onaylı imza sirkülerinde yer alan yetkilendirmelere uygun olarak imzalanmış ve kaşelenmiş Müşteri Hizmetleri Sözleşmesi ve sözleşmenin eki olarak doldurulmuş olan Yetkilendirme Formu ve Hizmet Paketi Seçim Formu.
  • Tüzel kişilerin işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgenin fotokopisi.
  • Noter onaylı imza sirkülerinde, başvuru sahibinin şirketi temsil yetkisi ve ne kadar süre temsil edeceği, imzasının münferiden mi yoksa bir başka temsilci ile birlikte mi geçerli olacağı bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
  • Başvuru sahibinin şirketin yasal temsilcisi olduğu ilan edilen, imza sirkülerinin ilan edildiği ticaret sicil gazetesi.
  • Şirket Vergi Levhası fotokopisi.