Entegrasyon Uygulamaları


Özel Entegratör Çözümü

Yeterli bilgi işlem altyapısına sahip değilseniz, daha düşük bir maliyetle sisteme dahil olmak ve arşivlemenizi de güçlendirmek istiyorsanız özel entegrasyon hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Sistem

Firmanızın kendi sisteminde (ERP, OKC / POS, Muhasebe Programları, e-Ticaret vb.) oluşturdukları faturaları e-Arşiv Fatura formatına çevirir;

 • e-Arşiv Faturaları Mali Mühür ve Zaman Damgası ile elektronik olarak imzalar,
 • Mali mühür ve diğer gerekli tüm kontrolleri yapar,
 • Tüm bunların yanı sıra etkin bir arşivleme, indeksleme ve loglama ile sorgulama yapılabilmesini sağlar,
 • e-Arşiv faturaların görüntülenmesi, çıktısının alınması, SMS ve e-Mail olarak iletilmesini sağlar.

Avantajlar

 • Kullandıkça ödenir,
 • Kullanmadığınız kontörler gelecek aya veya seneye devreder,
 • Kurulum gerektirmez. Kullanmak için sisteme giriş yapmanız yeterlidir,
 • Bakım bedeli yoktur,
 • İstenirse arşivleme sorumluluğu eFinans’a devredilebilir,
 • Yüksek hacim sayesinde arşivleme hizmeti daha güvenli altyapılar üzerinden sağlanır,
 • eFinans Mali Mührü kullanılabilir,
 • eFinans Bulut hizmetinden yararlanılabilir,
 • Uygulamayı birden çok kullanıcı aynı anda kullanabilir,
 • Mevzuat takibi yapmanıza gerek kalmadan, eFinans sizin adınıza tüm güncellemeleri yapar,

ERP Entegrasyon Çözümü

Web Service / Konnektör yöntemi ile firmanızın kullandığı ERP / muhasebe sistemlerinin, EFYS (Elektronik Fatura Yönetim Sistemi) uygulamasının web servisleri üzerinden fatura alışverişi yapması beklenmektedir. Bu alışverişin senkronize çalışabilmesi için her ERP/muhasebe programının EFYS ile iletişimini sağlayan bir ara yazılım (konnektör) geliştirmiş olması gerekmektedir.

eFinans Portal Yarı Entegre Çözümü

Dosya Yükleme yöntemi ile web tarayıcısı üzerinden her bir e-Arşiv fatura dosyasının seçilerek, manuel olarak tek tek veya toplu yüklenmesiyle e-Arşiv faturaları EFYS sistemine kaydedilir.

Entegrasyon Çözümü (EFYS) 

Kimler Entegrasyon Hizmetinden Yararlanabilir?

 • Çok sayıda fatura kesiyorsanız ve yeterli bilgi işlem altyapısına sahip bir firma iseniz, bilgi işlem sisteminiz GİB’in e-Arşiv sistemi ile doğrudan entegre olarak çalışabilir.
 • Firmanızın, GİB’in belirlediği şekilde bir altyapı kurması ve bir e-Arşiv Fatura yönetim uygulamasını kullanması gerekmektedir. eFinans ile e-Arşiv entegrasyon uygulamalarında, kullanıcının tercihine göre e-Arşiv dosyalarının manuel olarak transferinden, FTP aracılığı ile ve e-Arşiv Fatura trafiğinin tamamen ERP tarafından yönetilmesine de imkan tanıyan online entegrasyona kadar farklı entegrasyon seviyeleri gerçekleştirilebilir.
 • Firmanızın sunucularında çalışır,
 • Bir defa kurulum ve her yıl bakım bedeli ödenir. 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Mükellef 7/24 sunucularını fatura almaya hazır tutmak zorundadır,
 • Mevzuat değişikliklerini yönetmek daha zordur,
 • Başlangıç yatırımı daha yüksektir,
 • Arşivleme sorumluluğu mükellefe aittir,
 • Serverların BİS raporu alması gerekir,
 • Bakım ve devamlılığın yönetimi daha zordur.
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi gerekir.
 • TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belgesi gerekir.
 • TS -ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi gerekir.