Özel Entegrasyon ÇözümüÖzel entegrasyon, başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla bilgi işlem sisteminin GİB sistemiyle entegre edilmesidir. Böylece, faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratör bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alım, gönderim, mali mühürleme ve arşivleme imkanı sunulmaktadır.

Sistem

 • Firmanızın kendi sisteminde (ERP, OKC / POS, muhasebe programları, e-ticaret vb.) oluşturdukları faturaları e-Arşiv Fatura formatına çevirir;
 • e-Arşiv, faturaları mali mühür ve zaman damgası ile elektronik olarak imzalar.
 • Mali mühür ve diğer gerekli tüm kontrolleri yapar.
 • Tüm bunların yanı sıra etkin bir arşivleme, indeksleme ve loglama ile sorgulama yapılabilmesini sağlar.
 • e-Arşiv; faturaların görüntülenmesi, çıktısının alınması, SMS vee-posta olarak iletilmesini sağlar.

Avantajlar

 • Kullandıkça ödenir.
 • Kurulum için ekstra bir çalışma daha gerektirmez.
 • Bakım bedeli yoktur.
 • İstenirse, arşivleme sorumluluğu servis sağlayıcıdadır.
 • Yüksek hacim sayesinde arşivleme hizmeti daha güvenli altyapılar üzerinden sağlanır.
 • Özel entegratöre ait mali mühür kullandırılabilir.
 • Orta ve uzun vadede daha ucuzdur.
 • Portaldan, üretilen dijital verilerin özel olarak kurulmuş servis sunucularında depolanmasını sağlayan bulut üzerinden hizmet alınabilir.
 • Uygulamayı birden çok kullanıcı aynı anda kullanabilir.
 • Mevzuat değiştikçe gereken güncellemeler özel entegratörler tarafından düzenli olarak yapılır.

ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMLERİ

ERP Entegrasyon Çözümü

Web Service / Konnektör yöntemi ile firmanızın kullandığı ERP / muhasebe sistemlerinin, EFYS (Elektronik Fatura Yönetim Sistemi) uygulamasının web servisleri üzerinden fatura alışverişi yapması beklenmektedir. Bu alışverişin senkronize çalışabilmesi için her ERP/muhasebe programının EFYS ile iletişimini sağlayan bir ara yazılım (konnektör) geliştirmiş olması gerekmektedir.

eFinans Portal Çözümü

Firmanız tarafından e-Fatura verisi XML veya UBL-TR olarak hazırlanır, eFinans’a giriş yapılır, toplu fatura yükleme seçilir, ardından Local File seçilir ve yüklenir.

Ayrıca e-Fatura portalı, UBL-TR formatında gelen faturaların, XML formatında indirilmesine de olanak tanımaktadır. 

eFinans Portal Yarı Entegre Çözümü

Dosya Yükleme yöntemi ile web tarayıcısı üzerinden her bir e-Arşiv fatura dosyasının seçilerek, manuel olarak tek tek veya toplu yüklenmesiyle e-Arşiv faturaları EFYS sistemine kaydedilir.