e-Fatura Nedir?

e-Fatura, fatura gönderme, alma, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir.

e-Fatura Mükellefleri

2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan, ciro kriterine bakılmaksızın; kolalı gazoz, tütün ürünleri ve alkollü içecek imal eden ve madeni yağ lisansı olan firmalar.

e-Fatura Gönderme - Alma

Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir, kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alınabilir.

e-Fatura Arşivleme ve İbraz

Gönderilen ve alınan e-Faturalar arşivlenir; istenildiğinde görüntülenebilir, yazdırılabilir ve ibraz edilebilir.

eFinans e-Fatura Sistemi

eFinans sisteminde e-Faturalarınız; oluşturulur, Mali Mühür ile imzalanır, gönderilir ve alınır. Muhasebe entegrasyonuyla muhasebe uygulamanıza aktarılır.

eFinans’lı Olmanın Avantajları

Referanslar

Sıkça Sorulanlar

Kimler e-Fatura mükellefi olmak zorundadır?

2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'dan lisans alan, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflere elektronik defter tutma ve e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Zorunlu e-Fatura mükellefi olmayan firmalar, gönüllü olarak e-Fatura sistemine girebilir mi?

Evet. Zorunlu e-Fatura mükellefi olmayan firmalar, gönüllü olarak e-Fatura sistemine girebilirler. Bu firmalar istedikleri takdirde e-Fatura sisteminden herhangi bir yaptırım olmadan çıkabilirler. Fakat ilgili kanun ve tebliğe istinaden bu firmalar, e-Fatura sistemindeyken alıp gönderdikleri e-Faturaları 10 yıl süre ile saklamakla yükümlüdür.

Özel Entegrasyon yönteminden kimler faydalanabilir?

Zorunlu ya da gönüllü fark etmeksizin tüm e-Fatura kullanıcıları özel entegrasyon yönteminden faydalanabilmektedir.

Mali mühür nedir? Ne işe yarar?

Mali mühür, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından elektronik belge olarak oluşturulacak fatura ve diğer yasal belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması, elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.

eFinans ile çalışmanın mali mühür açısından kolaylığı nedir?

Kendi mali mührünüz ile bir defaya mahsus hizmet aktivasyonunuzu gerçekleştirdikten sonra mali mührünüzü her seferinde kullanmanıza gerek kalmadan fatura imzalama işlemlerinizi sistemsel olarak eFinans’ın mali mührü ile yapabilirsiniz.

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!