KEP Sıkça Sorulan Sorular

KEP nedir?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) (Registered E-Mail: REM, Certified E-Mail: CEM)kısaca; yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanabilir. KEP sistemi, yasal olarak geçerli güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak, yetkili “kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcı (KEPHS)” vasıtasıyla, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almakta; ayrıca gönderen ve alan tarafların kimliklerini, gönderilen iletinin ve eklerinin başkalarınca değiştirilmediğini, gönderim zamanını tespit edebilmeyi ve bunlarla ilgili yasal olarak geçerli olan kesin delilleri üretebilmeyi sağlamaktadır.

Avantajları nelerdir?

KEP sistemiyle resmî, özel ve ticari her türlü belge veya yazı, kurumlar ve şahıslar arasında elektronik posta ile gönderilip alınabilir. Başka bir deyişle yasal geçerli olarak elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, bildirim, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilmektedir. Kurum içi ve kurumlar arası yazışmalar, kamu kurumları ile özel sektör, kuruluşlar, vatandaşlar (gerçek ve tüzel kişiler) arasındaki her türlü yasal bildirim yapılması, belge gönderilmesi, elektronik fatura gönderilmesi, banka yatırım/kredi/kredi kartı hesap ekstreleri, online alışveriş siparişleri ve diğer her nevi sipariş gönderilmesi/alınması, dilekçe, başvurular, sözleşmeler, ihale teklifleri gibi sayısız alanda kullanılabilmektedir. Kâğıt, arşiv, postalama ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve zaman kayıplarının azaltılmasıyla bürokrasinin daha etkin işlemesine, resmî ve ticarî işlemlerin hızlı yapılmasına, ticarî faaliyetlerin verimli yürütülmesine ve çevrenin korunmasına yüksek oranda katkı sağlamaktadır.

 e-Tebligat Nedir?

Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından tebligatın gönderilmesi ve bu iletinin muhataba elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlanması hizmetini ifade eder.

 e-Tebligat Ne Zaman Yürürlüğe girecek?

E-Tebligat yönetmeliği 19.01.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Delil nedir?

Belirli bir işlemin, belirli bir zamanda meydana geldiğini gösteren, KEP sisteminde üretilen ve KEPHS’nin işlem sertifikası ile imzalanmış veriyi ifade eder.

 KEP kullanma zorunluluğu var mıdır?

19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Tebligat Kanunu’na eklenen “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesine göre, tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabileceği düzenlenirken, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu tutulmuştur. Diğer tüzel ve gerçek kişilerde isteğe bağlıdır.

 KEP sahibi olmak için nereden başvurabilirim?

eFinans KEP, www.efinans.com.tr adresinden güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda işlemlerin eksiksiz ve hatasız yapılmış olması kaydıyla gerçek kişilerden online başvuru kabul eder.

Ayrıca;

 • eFinans Kep ofislerine, eFinans Kep Kayıt Noktalarına gelerek
 • Noterden Tasdikli İmza Beyannamesi ve gerekli başvuru evraklarını noter huzurunda onaylatıp posta ile eFinans KEP merkez ofisine göndererek başvuru yapılabilir.

KEP kullanımına başlamak için izlemem gereken adımlar nelerdir?

3 adımda KEP Kullanımınıza kolayca başlayabilirsiniz.

1. KEP Abonelik Başvurusu

Bireysel

 • Elektronik imzanız var ise; www.efinans.com.tr adresinde bulunun online bireysel başvuru formunu doldurup, bireysel kullanıcı taahhütnamesini e-imza ile imzalayarak,
 • Elektronik imzanız yok ise; www. efinans.com.tr adresinden online bireysel başvuru formunu doldurup, gerekli belgelerle kimlik doğrulama merkezine gelerek, kimlik doğrulamanızı yaptırarak, başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Kurumsal-Kamu

 • Kurum yetkilinizin, www. efinans.com.tr adresinde bulunun online kurumsal başvuru formunu doldurması ve gerekli belgelerle kimlik doğrulama merkezine gelerek, kimlik doğrulamasını yaptırması ile başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Tüzel kişilerin KEP hesabı sahibi olması zorunludur. Kamu Kurumları:
 • Kurum yetkiliniz tarafından, www.efinans.com.tr adresinde yer alan online kamu ön başvuru formu doldurulur. Başvuru formunda belirttiğiniz e-Posta adresinize Kamu Başvuru Kılavuzu ulaştırılır. Başvuru kılavuzunda yer alan süreç takip edilir. 

2. Başvuru Onayı:

Başvurunuz eFinans yetkilisi tarafından değerlendirilir, belgelerinizin eksiksiz ve geçerli olması durumunda onaylanır.

3. KEP Kullanımına Başlama:

Başvuru sırasında bildirdiğiniz e-Posta adresine gelen hesap bilgileriniz ve SMS ile cep telefonunuza gelen aktivasyon kodu ile KEP hesabınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

 Elektronik tebligat almak için Kayıtlı e-Posta hesabımı PTT’den almak zorunda mıyım?

Hayır. Tebligatlarınızı elektronik olarak almak için kayıtlı e-posta hesabınızı istediğiniz KEP hizmet sağlayıcıdan alabilirsiniz.

Tebligatları elektronik olarak almak için ne yapmalıyım?

19 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren elektronik tebligat yönetmeliği ile anonim, limited şirketler için elektronik tebligat adresi olarak KEP hesabı kullanması kanunen zorunlu olmuştur. Tebligatları eFinans KEP hesabınız ile elektronik olarak alabilir ve eFinansKEP’ten alacağınız KEP hesabınızı tebligat adresi olarak ilgili mercilere bildirebilirsiniz. Tebligatlarınızı elektronik olarak almak için hemen başvuru yapabilirsiniz.

Neden KEP kullanmalıyım?

 • İletişim içerisinde olduğunuz bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde bulunmak istiyorsanız,
 • Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığını, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığını, alıcı tarafından ne zaman okunduğunu belgelemek istiyorsanız,
 • Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte bütünlüğünün değiştirilmeden korunmasını istiyorsanız,
 • e-posta ile göndereceğiniz önemli bir iletinin, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından “Almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok” gibi gerekçelerle inkâr edilmemesini istiyorsanız,
 • e-posta ile göndereceğiniz belgenin herhangi bir sahtecilik işlemine maruz kalmamasını istiyorsanız,
 • e-posta ile yapacağınız bildirimi yasal bir bildirim haline getirmek, uyuşmazlık durumlarında da gönderdiğiniz iletiyi hukuki bir delile dönüştürmek istiyorsanız KEP hesabı sahibi olmalısınız.

Hangi firmaların tebligatları elektronik olarak alması yasal olarak zorunlu?

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin, tebligatları elektronik olarak alması yasal olarak zorunludur. Tebligatı alacak olan firmanın bu sebeple Kayıtlı E-Posta (KEP) hesabı sahibi olması gerekmektedir. Tebligatı alacak olan firma bu amaçla Kayıtlı E-Posta hesabını eFinans KEP’ten alabilir. Hemen başvuru yapabilirsiniz.

Kurum/Birey eFinans KEP adresimizi, aynı zamanda e-tebligat adresimiz olarak kullanabilir miyiz?

Bireysel e-tebligatlarınız için Bireysel KEP hesabınızı, kurumsal e-tebligatlar için Kurumsal e-tebligat adreslerinizi kullanabilirsiniz.

KEP hesabı başvurusu için hangi evraklar gereklidir? 

Bireysel;

 • Üzerinde TC Kimlik Numarası açıkça yazılı nüfus cüzdanı, pasaport,
 • sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı,
 • Almak istediği KEP hesabı adresi,
 • Mobil (GSM) telefon numarası,
 • Standart e-posta hesabı adresi,
 • eFinans Kep Bireysel KEP Hesabı Kullanıcı Sözleşmesi,
 • eFinans Kep Bireysel KEP Hesabı Başvuru Formu. 

Kurumsal;

 • Varsa MERSİS numarasını kullanarak KEP adresi almak için tüzel kişinin MERSİS kaydı ve numarası,
 • Ticaret Sicil Memurluklarından alınacak Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Faaliyet Belgesi,
 • Tüzel kişi adına KEP hesabı başvurusunda bulunan yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri veya vekâletname gibi yetkili olduklarını gösteren belge (aslı veya noter tasdikli suretinin gösterilmesi zorunludur),
 • eFinans Kep Kurumsal KEP Hesabı Kullanıcı Sözleşmesi,
 • eFinans Kep Kurumsal KEP Hesabı Başvuru Formu. 

Bireysel KEP hesabı açılması için gerekli belgeler 

 • Nüfus cüzdanı,
 • pasaport,
 • sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgenin fotokopisi
 • Bireysel Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sözleşmesi’nin imzalı hali 

Kurumsal/Kamu KEP hesabı açılması için gerekli belgeler

 • Tüzel kişinin MERSİS numarası var ise MERSİS numarası kaydı ve numarası.
 • Ticaret sicil numarasını içeren, Ticaret Sicil Memurluklarından alınacak Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Faaliyet Belgesi.
 • Noter onaylı imza sirkülerinde yer alan yetkilendirmelere uygun olarak imzalanmış ve kaşelenmiş Kurumsal Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmeti Ek Sözleşmesi ve bu sözleşmenin eki olarak doldurulmuş olan KEP Yetkilendirme Formu ve Kurumsal KEP Hesabı Başvuru Formu.
 • Tüzel kişilerin işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgenin fotokopisi.
 • Noter onaylı imza sirkülerinde, başvuru sahibinin şirketi temsil yetkisi ve ne kadar süre temsil edeceği, imzasının münferiden mi yoksa bir başka temsilci ile birlikte mi geçerli olacağı bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin şirketin kanunî temsilcisi olduğu ilan edilen, imza sirkülerinin ilan edildiği ticaret sicil gazetesi.
 • Şirket Vergi Levhası fotokopisi

 Eğer şirketin kanuni temsilcisi yerine onun atadığı bir gerçek kişi başvuru işlemlerini yapacak ise bu işlem için noter onaylı vekâletname aranır. 

eFinans KEP’ten hangi hizmetleri alabilirim?

Bireyler ve Kurumlar

 • Gönder Al: Bu hizmet ile KEP gönderebilir ve alabilirsiniz.
 •  Sadece Al: Bu hizmet ile KEP alabilirsiniz, gönderemezsiniz.

hizmet türlerinden birini seçerek eFinans KEP hizmetlerinden yararlanabilirler. 

Katma Değerli Hizmetler:

 • Ücretsiz KEP Rehber Sorgulama Hizmeti: KEP Rehberi kayıtlı kullanıcı bilgilerine kolaylıkla ulaşılmasını sağlar. Rehber kaydı, bireysel kullanıcılar için isteğe bağlı, kurumsal kullanıcılar için ise zorunludur.
 • Ücretsiz KEP Delil Sorgulama Hizmeti: KEP Dellilerinize KEP hesabınızda yer alan ilgili ekranlardan dilediğiniz anda ulaşabilirsiniz.
 • İlave posta alanı hizmeti: KEP Hesabınızda kullanımınız için 100 MB’lik ücretsiz posta kutusu alanınız vardır. Daha fazla alana ihtiyacınız olduğu durumda aldığınız servis etkilenmeden bu hizmetten yararlandırılır ve ay sonunda kullanımınız doğrultusunda ücretlendirilirsiniz.
 • Virüs Tarama Hizmeti: Gönderdiğiniz KEP’ler için virüs tarama hizmeti almayı talep edebilirsiniz. Hizmetten yararlandığınız durumda KEP gönderileriniz ve ekleri gönderim öncesinde virüs taramasına tabi tutulur ve virüs bulunduğu durumda size bilgisi verilerek KEP gönderiminiz yapılmaz.
 • SMS ile Bildirim Hizmeti: Size gönderilen KEP’lerden anında haberdar olmak için SMS ile Bildirim Hizmetinden yararlanabilir ve bilgilendirme mesajının başvuru sırasında ilettiğiniz cep telefonuna SMS ile gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
 • e-posta ile Bildirim Hizmeti: Size gönderilen KEP’lerden anında haberdar olmak için e-posta ile Bildirim Hizmetinden yararlanabilir ve bilgilendirme mesajının başvuru sırasında belirttiğiniz e-posta adresine gönderilmesini sağlayabilirsiniz. 

Bu hizmetlerden yararlanırken kullanabileceğiniz tarife ve paketlerimiz için:

 • Bireysel Tarifeler
 • Kurumsal Tarifeler

KEP abonelik başvurunuz sırasında tercih ettiğiniz KEP Hizmet türünü, yararlanmak istediğiniz servisleri ve tarifenizi belirleyebilirsiniz.

Güncelleme ya da değişiklik işlemlerini çağrı merkezimizi arayarak yapabilirsiniz.

Ücretsiz İş Akışı: Kurumsal KEP hesapları için, İş akışı modülü ile oluşturduğunuz e-postalarınızı kurumunuzda iç onaya sunabillirsiniz. Ayrıca gelen e-postaların da direkt ilgili birimlerin kullanıcılarına yönlenmesini sağlayabilirsiniz.

eFinans KEP ile Neler Yapabilirim?

Bireyler;

eFinans KEP ile resmi ya da özel tüm yazışma ve belgelerinizi diğer kişilere, kurum veya kuruluşlara elektronik olarak güvenli şekilde ulaştırabilirsiniz. Bu şekilde gönderilerinize ilişkin tüm bilgileri güvence altına alırsınız.

 • Sözleşme/Fesih
 • Başvuru
 • Banka talimatları
 • Fatura ödeme
 • Ekstre Döküm
 • Dekont gönderimleri
 • e-ticaret işlemleri
 • Onay belgeleri
 • Dilekçe
 • Şikâyet

gibi işlemlerinizin tamamını KEP üzerinden yaparak kendinize güvenli ve yasal koruma sağlarsınız. Kurumlar; iş ortakları, diğer kurum/kuruluşlar, müşterileri ve çalışanları ile aralarındaki bilgilendirme, beyanat, onay içeren tüm haberleşmeleri KEP üzerinden yasal geçerliliği olacak şekilde ulaştırırlar.

Kurumlar arasında;

 • Teklif   
 • İhale şartnamesi
 • Sözleşme
 • Sözleşme fesih bildirimi              
 • İhtar/ İhbar
 • Tedarikçi değerlendirme
 • Sipariş formu
 • Performans değerlendirme
 • Fatura   

Kurum ile müşterileri arasında;

 • İhtar/ İhbar
 • Sözleşme/Sözleşme yenileme
 • Talimat
 • Tarife- Servis değişiklikleri
 • Başvuru
 • Teklif
 • Ekstre
 • Geciken ödeme bildirimleri
 • Fatura

Kurum ile çalışanları arasında:Kurum ile müşterileri arasında;

 • Şirket içi duyurular
 • Sözleşme
 • İhtar
 • Maaş artışı/Prim ödemesi
 • Yıllık izin kullanımı
 • Mazeret izni kullanımı
 • İstifa mektubu
 • Atama/Görevlendirme
 • Bordro
 • Performans değerlendirme

haberleşmeleri KEP kullanımı ile yasal bağlamda ve hukuki kanıt güvencesi ile yapılabilir. 

KEP alan adını nasıl belirlerim?

Gerçek kişilerin KEP hesabı adresi “adı.soyadı@hs04.kep.tr”; aynı isim ve soyadında bir kayıt olması durumunda “adı.soyadı.sayı@hs04.kep.tr” biçiminde oluşturulur. Başvuru sahibinin birden fazla adının veya soyadının olması halinde, bitişik yazılmak üzere adlardan veya soyadlardan en az biri açık olarak yazılacak şekilde KEP hesabı adresi verilir. Kurumsal başvurularda ise, “MersisNumarası”, “MersisNumarası.X”, “TüzelKişiAdı” ya da “TüzelKişiAdı.X” şeklinde olabilir. X, alfa nümerik olacak şekilde isteğe bağlı olarak belirlenir.

Subdomain’li adres talep edilir ise kurumsal adreslerde @tüzelkişiadı.hs04.kep.tr uzantısı kullanılabilir.

KEP hesabımı kapatabilir miyim / nasıl kapatabilirim?

eFinans KEP, KEP hesap sahiplerinin kullanıma kapatmaya ilişkin taleplerini yedi gün yirmi dört saat (7/24) kesintisiz olarak alır ve yerine getirir.

KEP hesabının kullanıma kapatılmasına ilişkin talepler hesap sahibi veya sözleşme ile belirlenen yetkili kişiler veya işlem yetkilisi/yetkilileri tarafından, eFinans Kep internet sayfasından güvenli elektronik imza kullanılarak ya da müşteri destek birimi aranılarak yapılır.

Ayrıca, iş günlerinde ve mesai saatleri içinde faks aracılığı ile veya eFinans KEP ofislerine bizzat gelerek hesap kapatma talebi yapılabilir. Bu şekilde fiziksel olarak yapılan kapatma taleplerinde hesap sahibinin kimlik doğrulaması yapılmadan kapatma işlemi başlatılmaz.

 Kapatma işleminin tamamlanmasından itibaren 3 ay boyunca KEP posta kutunuza erişebilirsiniz, ancak KEP iletisi gönderimi/alımı yapamazsınız. Hesap kapatma işlemi sırasında cep telefonunuza doğrulama metni gönderilecektir. Lütfen işlem sırasında cep telefonunuzu yanınızda bulundurunuz. 

Bir KEP hesabını birden fazla kişi kullanabilir mi?

KEP hesapları bireysel kullanıcılar için tek bir kişiye aittir. Kurumsal hesaplar için, başvuru sırasında veya daha sonrasında istenilen kadar işlem yetkilisi atanabilir.

KEP saklama alanım dolduğunda ne olacak?

eFinans KEP, her bir KEP hesabı için kullanıcılara en az 100 (yüz) MB (megabayt) posta kutusu alanı sağlar. eFinans’ın ilave posta kutusu alanı ve daha fazla gönderi büyüklükleri için belirlediği ücretler mevcuttur. Bu paketlerden faydalanarak depolama alanınızı büyütebilirsiniz. Depolama alanı dolduğunda KEPHS ile ilgili KEP hesabından orijinal ileti gönderilmesini engelleyebilir, ancak ileti alınmasını engelleyemez.   KEP Hizmet Tarifelerine www.efinans.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Satış ekibiniz beni ziyarete gelebilir mi?

eFinans Kep, kendi web adresinde başvuru yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin kendi adreslerine kayıt yetkilisi gönderilmesi taleplerini yerine getirip getirmeme hakkını ve nasıl yerine getireceğinin koşullarını belirleme hakkını saklı tutar.

Ödemeyi hangi yollarla yapabilirim?

Ödeme, online başvuruda kredi kartı ile, başvuru merkezlerimize gelinerek yapıldığı takdirde aşağıda yer alan yöntemlerden müşteri tarafından seçilen yöntemle yapılacaktır. Seçim yapılmaması halinde banka hesabına havale / EFT yönteminin kullanılacağı müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.

Banka hesabına havale / EFT,

eFinans Elek. Tic. Bil. Hiz. AŞ

Finansbank Merkez Şube IBAN: TR64 0011 1000 0000 0043 9887 59

Kredi kartına, kartın verildiği banka aracılığıyla verilecek otomatik ödeme talimatı ile yapılabilir.

Hesabıma ilk girişi nasıl sağlayabilirim?

Hizmet alma şekliniz “Sadece Alıcı” ise, cep telefonunuza veya e-postanıza gönderilen şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

Hizmet alma şekliniz “Hem Alıcı Hem Gönderici” ise, ilk giriş sırasında sözleşmenizi e-imza’nız ile imzalayarak hesabınızı aktif hâle getirmeniz gerekmektedir.

Detaylı bilgi için KEP Hesabına Kullanım Kılavuzu’na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KEP hesabımı dondurabilir miyim?

Kep hesapları dondurulamaz. Ancak KEP hesapları tamamen kullanıma kapatılıp, yeni bir ücret tarifesi üzerinden tekrar açılabilir. eFinans KEP kullanıma kapatılan bir KEP hesabını yeniden başkasına tahsis etmez. Kullanıma kapatılan KEP hesabı, ancak hesap sahibinin tekrar talep etmesi, bunun için yeniden tahsis başvurusu yapması, kimlik tespiti için gerekli resmi kimlik belgelerini sağlaması ve hesap ücretini ödemesi hâlinde yeniden açılabilir.

 Cayma hakkım var mı?

Hesap aktivasyonundan sonra cayma hakkınız bulunmamaktadır.

 KEP Hesabım açıldıktan sonra iptal etme hakkım var mı?

Hesabınız açıldıktan sonra iptal edemez ancak istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.

KEP hesabımı farklı bir KEP Hizmet Sağlayıcı’ya aktarabilir miyim?

KEP hesapları aktarılamaz. Herhangi bir KEPHS’den istenilen sayıda KEP adresi alınabilir.

Gönderdiğim KEP'in alıcıya ulaşıp ulaşmadığını nasıl öğrenebilirim?

KEP iletisi gönderdiğinizde;

KEP’in gönderilipgönderilmediği, KEP’in alıcıya ulaşıpulaşmadığı, KEP’in alıcı tarafından okunup okunmadığı bilgileri size iletilir ve bunlar KEP delilleridir. Başarılı şekilde gönderdiğiniz ve alıcıya ulaşan KEP iletisi 24 saat içerisinde alıcı tarafından okunmaması durumunda bu bilgi size iletilir ve alıcının KEP iletinizi yasal olarak okuduğu kabul edilir. KEP Hesabınızda bulunan Deliller Tablosu’ndan veya postanın içerisindeki “Deliller” bölümünden bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bana gönderilen KEP'ten nasıl haberim olabilir?

Dilerseniz, size gönderilen KEP’lerden başvurunuz sırasında ilettiğiniz e-posta adresinize ve/veya cep telefonunuza gönderilecek bilgilendirme mesajları ile haberdar olabilirsiniz.

Bu hizmetlerden yararlanırken kullanabileceğiniz tarife ve paketlerimiz için www.efinans.com.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Gönderdiğim kayıtlı e-Postanın ne zaman açıldığı kesin olarak söylenebilir mi?

Gönderdiğiniz KEP açıldığında size “gönderi alındı” e-postası gönderilir. Bu e-posta KEP delilidir.

Gönderdiğiniz, ancak alıcı tarafından okunmayan KEP iletisi, 24 saat sonra “okundu” olarak kabul edilir ve size KEP mevzuatına uygun olarak ileti delilinde gösterilir.

Hangi standartları kullanıyorsunuz?

 • ISO/IEC 27031:2011
 • BS 10012:2009
 • ISO/IEC 27001:2005
 • ISO 22301:2012
 • ETSI TS 102 640
 • ISO 20000-1:2011

Yurtdışına KEP gönderip alabilir miyim?

Yabancı ülkelere ait KEPHS (Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı) adreslerine gönderim yapılamaz. Fakat ülkemizde faaliyet gösteren KEPHS’lerden alınan adresler arasında, kullanıcının yurt içinde veya yurt dışında olması fark etmeden KEP alışverişi yapılabilir.

KEP hesabımdaki gönderinin boyutu en fazla ne kadar olmalı?

KEP Paketi’nde, ”kime” ve ”bilgi” bölümlerinde yer alan her bir e-posta adresi1 (bir) gönderi sayılır. KEP Paketi’nin büyüklüğü 5 (beş) MB’a kadar 1 (bir) gönderi, 5 (beş) MB üzeri-10 (on) MB’a kadar 2 (iki) gönderi, 10 (on) MB üzeri-15 (on beş) MB’a kadar 3 (üç) gönderi, 15 (onbeş) MB üzeri-20 (yirmi) MB’a kadar 4 (dört) gönderi, 20 (yirmi) MB üzerinde 5 (beş) gönderi olarak sayılır. 1 (bir) gönderinin büyüklüğü, en fazla 25 (yirmi beş) MB ile sınırlıdır.

KEP göndereceğim firmanın / kişinin KEP'i olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

eFinans KEP, alma/gönderme hizmeti verdiği hesap sahiplerine KEP rehberini sorgulama hizmeti verir. KEP rehberi sorgulamaları zorunlu veya isteğe bağlı rehber alanları kullanılarak gerçekleştirilir.

KEP rehberinden sorgulama yaparak, KEP göndereceğiniz firmanın / kişinin KEP'i olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Bireysel kullanıcılar için KEP Rehber kaydı isteğe bağlıdır. KEP adresi olup rehberde yer almayan bireylerin KEP adresini sistemden sorgulayamazsınız.

KEP gönderimlerimde bir sınır var mıdır?

Hayır. Dilediğiniz adette KEP gönderebilirsiniz. Tarifeniz doğrultusunda ücretlendirme yapılır.

KEP rehberinde kaydımın olması gerekiyor mu?

Kurumların KEP rehberinde bulunmaları kanunen zorunludur. Bireysel kullanıcılar için KEP Rehberinde kayıtlarının bulunması isteğe bağlıdır.

Hatalı gönderdiğim KEP'i geri çekebilir miyim ya da iptal edebilir miyim?

Hayır. Gönderim sırasında delil oluştuğu için, geri çekilemez, iptal edilemez.

KEP hesabımı başkasına devredebilir miyim?

KEP hesapları devredilemez.

KEP hesabımı kapattıktan sonra, aynı hesap adını tekrar açtırabilir miyim?

eFinans KEP, kullanıma kapatılan bir KEP hesabını yeniden başkasına tahsis etmez. Kullanıma kapatılan KEP hesabı, ancak hesap sahibinin tekrar talep etmesi, bunun için yeniden tahsis başvurusunun yapılması, kimlik tespiti için gerekli resmi kimlik belgelerinin sağlanması ve hesap ücretinin ödenmesi hâlinde yeniden kullanıma açılabilir.

Kurum ya da kişiler rehberde benim hangi bilgilerimi yazarak arama yapabilir?

Bireysel KEP hesaplarında ;

KEP hesap adresi – ad ve soyad – hizmet şekli – unvan – adres – İmza doğrulama verisi – telefon numarası ile arama yapılabilir. Bu bilgiler ile birden fazla kayıt bulunursa en son olarak sistem T.C. kimlik numarasının girilmesini isteyecektir.

Kurumsal KEP hesaplarında ;

KEP hesap adresi – MERSİS numarası veya ticaret sicil numarası tüzel kişinin tam adı – Ana faaliyet alanı – Merkezin bulunduğu il – Adres bilgileri – İşlem yetkilisi /yetkililerinin adı soyadı – İşlem yetkilisi /yetkililerinin unvanı ile arama yapılabilir.

KEP gönderileri e-İmza ile imzalanmak zorunda mıdır?

Evet. KEP sisteminde “gönderici” gerçek veya tüzel kişilerin, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde nitelikli elektronik sertifika (NES) sahibi olması, KEP adreslerinin kullanıma açılmasını güvenli e-imzaları ile onaylaması ve KEP gönderilerinde güvenli e-imza kullanması zorunludur.

KEP ile hangi formatlarda dosya gönderebilirim?

KEP iletinin ekinde ve içinde her türlü veri/dosya formatı gönderilebilir. KEPHS, KEP gönderilerin içeriği ve formatıyla ilgilenmez, sadece virüs taraması yapar ve eğer virüslü bir iletiyse gönderimini engeller.

Paket ve gönderim ücretleri ne kadar?

eFinansKEP; yıllık veya taahhütlü olmak şartıyla aylık olarak belirli bir kullanım süresi, KEP gönderim adedi ve boyutuna göre fiyatlandırma yapar.

Belirlediğiniz hizmet türü ve bu hizmet tipinin sunulduğu tarifelere göre ay sonlarında ücretlendirilirsiniz.

Bireysel Tarife ve Paket Bilgileri için, Kurumsal Tarife ve Paket Bilgileri için ve Kamu Tarife ve Paket Bilgileri için www.efinans.com.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

KEP kullanabilmem için bilgisayarımda herhangi bir program kurulması gerekiyor mu?

Web tabanlı olduğu için bir program gerekmemektedir.

Paket süresi dolmadan çıkarsam, geri ödeme yapıyor musunuz?

Geri ödeme yapılmaz.

KEP gönderilerinin içeriği KEPHS’ler tarafından okunabilir mi?

KEPHS’ları KEP’in delillerini saklar. İçeriğini görüntüleyemez, kaydedemez, saklayamaz. Yazışma ve belgelerinizin içeriği tamamen size özeldir ve hiçbir şekilde başkalarınca görüntülenmez.

Hesap adımı ya da şifremi kaybettiğimde ya da kilitlediğimde ne yapmam gerekiyor?

destek@efinans.com.tr adresine mail yoluyla ulaşılmalı ya da 0850 250 67 50 numaralı müşteri destek hattımızı arayarak konu hakkında destek alınması gerekmektedir.

Gönderdiğim KEP iletilmedi. KEP in nerede olduğunu ve ne zaman iletileceğini öğrenebilir miyim?

KEP delillerinize, KEP Hesabınızda bulunan Deliller Tablosundan veya postanın içerisindeki Deliller bölümünden bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Hesap bilgilerimi çaldırdım, hesabımı başkası kullanıyor olabilir. Ne yapmam gerekiyor?;

Hesabınızı kapatabilir ya da şifre değiştirebilirsiniz. Destek almak için destek@efinans.com.tr adresine mail yoluyla ulaşabilir ya da 0850 250 67 50 numaralı müşteri destek hattımızı arayabilirsiniz.

Bir kişi ya da kurumdan bana KEP gelmesini engelleyebilir miyim?

Engellenemez. KEP hesabınızı kapatmanız gerekir. Gerçek kişiyseniz rehberden kaydınızı çıkarabilirsiniz.

Delil doğrulamasını / üretimini nasıl yaparım?

Delil doğrulama ve üretimini KEPHS’ler yapmaktadır.

İhtiyaç duyduğumda KEP delillerime nasıl ulaşabilirim?

KEP delillerinize, KEP Hesabınızda bulunan Deliller Tablosundan veya postanın içerisindeki Deliller bölümünden bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Geçmiş tarihte gönderdiğim e-postamı sildim. Sizden temin edebilir miyim?

Hayır. KEPHS olarak eFinans Kep yalnızca delilleri saklar ve görüntüler, mesaj içerikleri temin etmez.

KEP adresimizi, aynı zamanda e-tebligat adresimiz olarak kullanabilecek miyim?

Evet. KEP hesabınızı aynı zamanda e-tebligat almak için de kullanabilirsiniz. E-tebligata özel bir adres bulunmamaktadır.

Her kurum için ayrı bir e-tebligat adresi açmalı mıyım?

Tek bir KEP adresi üzerinden tüm kurumların e-tebligatlarını alabilirsiniz.

Kullanım kılavuzunuz var mı?

Web adresimizde bilgi deposu bölümünde kullanım kılavuzları yer almaktadır.

KEP hesabıma girişte ve KEP gönderirken kullanacağım e-İmza sertifikasının içinde, sizden aldığım “kep.tr” uzantılı adresimin olması gerekiyor mu?

Böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Başvurunuzda talep etmeniz halinde, e-İmza için gerekli nitelikli elektronik sertifikanıza KEP adresi yazılabilir.

E-imzam olmadan KEP gönderebilir miyim?

Hayır. KEP gönderimi için e-imza kullanıcısı olmalısınız. E-imza kullanmıyorsanız sadece size iletilen KEP gönderilerini alabilirsiniz.

KEP hizmeti almak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı olma gibi bir zorunluluğu var mıdır?

T.C. vatandaşı olma zorunluluğu yoktur. Pasaport ile kendisinin bizzat başvurusunu almamız halinde KEP adresini tescil ederek eFinans Kep hesabınızı oluşturabiliyoruz.

Rehber sorgulama yaptığımda aradığım kişiyi bulamıyorum. Neden?

Sorguladığınız kişinin rehberde kaydı olmadığı durumdur. Bu kişinin KEP adresi olmaması anlamına gelmemektedir. Kişinin KEP adresi olup, KEP rehberinde yer almıyor da olabilir.

Rehberden yaptığım sorgulamanın doğruluğundan nasıl emin olabilirim? KEP göndermeden önce o kişiden adres teyit etmem gerekir mi?

KEP rehber sorgulamasında birden fazla sonuç çıkması halinde sistem bulunan adresleri göstermemektedir. Arama kriterlerini genişletip doğru kaydı bulmanız için sizi yönlendirir. Sorgulanan gerçek bir kişi ise, sorgu T.C. Kimlik Numarası ile sonuçlandırılır. Bu sayede rehberde yanlış bir kişiyi bulma ihtimaliniz kalmamaktadır.

Diğer e-posta (gmail, Hotmail, mynet vb.) adresine KEP gönderebilir miyim?

Hayır. Sadece KEP hesap kullanıcılarına ileti gönderebilirsiniz. eFinans KEP diğer adreslere KEP göndermeyi gönderme aşamasında engelleyerek boşa kontör harcanmasını engeller.

Başka bir KEPHS’nin delillerini sizden doğrulayabilir miyim/ alabilir miyim?

eFinans Kep ile farklı bir KEPHS arasındaki ya da farklı bir KEPHS ile eFinans Kep arasındaki gönderimlerin delillerini tarafımızdan doğrulatabilirsiniz.

e-İmza ile her girdiğimde yazılımını bilgisayarıma yüklemem mi gerekecek?

E-İmzanızı kullanacağınız bilgisayarda ilk girişte yazılımı yüklemeniz yeterli olacaktır. Aynı bilgisayardan yapacağınız sonraki girişler için yazılım yüklemeniz gerekmemektedir. Ancak e-İmzanızı farklı bir bilgisayarda kullanmak isterseniz o bilgisayar için yazılım yüklemeniz gerekmektedir.

KEP gönderirken “Kime” kısmına 2 kişinin KEP adresini yazarsam, 1 KEP ücreti mi öderim, yoksa 2 KEP ücreti mi öderim?

KEP Paketi’nde, Kime ve Bilgi bölümlerinde yer alan her bir e-posta adresinin 1 (bir) gönderi sayılır.

Gönderi büyüklüğü:

 • 0,99 MB’a kadar 1 kontör
 • 1 MB-4,99 MB 2 kontör
 • 5 MB-9,99 MB 3 kontör
 • 10 MB-14,99 MB 4 kontör
 • 15 MB-24,99 MB 5 kontör
 • 25 MB üstü yollanamaz.

Anonim, limited ve komandit şirketler dışında KEP sahibi tüzel kişilerin (şahıs şirketleri) rehbere kayıt olması zorunlu mudur?

Sadece bireysel kullanıcılara ait KEP hesapları, KEP rehberinde isteğe bağlı olarak yer almaktadır.

Gerçek kişi tüzel işletmeler (eczane, hukuk bürosu vb.) başvuru yaparken gerçek kişi olarak mı, tüzel kişi olarak mı işlem görecek?

Şahıs şirketleri tüzel kişi statüsünde işlem görecektir. Ancak bu şirketler için e-tebligat kanunundan dolayı KEP adres alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Gerçek veya tüzel kişiler birden fazla hesap sahibi olabilir mi?

Evet, gerçek veya tüzel kişiler birden fazla KEP hesap sahibi olabilirler. Dilediğiniz sayıda KEP hesabı alabilirsiniz.

Bireysel Hesaplarda işlem yetkilisi eklenebilir mi?

Hayır.

Kurum ya da kişiler rehberde benim hangi bilgilerimi görebilir?

Bireysel KEP hesaplarında;

Zorunlu alanlar:

 • KEP hesap adresi
 • T.C. Kimlik No
 • Ad - Soyad
 • İsteğe bağlı alanlar
 • Hizmet şekli
 • Unvan
 • Adres
 • İmza doğrulama verisi
 • Telefon numarası  

Kurumsal KEP hesaplarında ;

Zorunlu alanlar:

 • KEP hesap adresi
 • MERSİS no
 • Tüzel Kişinin tam adı
 • Ana faaliyet alanı
 • Merkezin bulunduğu il
 • Adres bilgileri 

İsteğe bağlı alanlar:

 • İşlem yetkilisi /yetkililerinin adı soyadı
 • İşlem yetkilisi /yetkililerinin unvanı

Tüzel kişi olarak oluşturduğum hesapta istediğim kadar sınırlı kullanıcı ekleyebilir miyim?

Evet, istediğiniz sayıda kullanıcı ekleyebilirsiniz.

Kayıtlı Elektronik Posta sistemini düzenleyici, denetleyici kurum hangisidir?

Kanun ile kendisine KEP sistemi ile ilgili ikincil düzenlemeleri yapma yetkisi ve görevi verilmiş olan kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’dur.