eFinans Portal Yarı Entegre Çözümü

File Upload yöntemi ile internet tarayıcısı üzerinden her bir fatura dosyasının seçilerek tek tek veya yüklenmesiyle fatura, EFYS sistemine kaydedilir. File Transfer yönteminde ise mükellef firma tarafında EFYS sunucusunun ulaşabileceği ayrı bir sunucuda oluşturulacak giden dizininden fatura okunur veya gelen dizinine EFYS sisteminden gelen fatura konulur.