Tax-Free Faturası

Yolcu Beraberi Eşya İhracı / Tax-Free Faturası nedir?

Gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen KDV iade edilmektedir. Bu şekilde yurt dışında yaşayanların ülke içinde aldıkları hediyelik eşya ve sair malların vergiden arındırılması amaçlamaktadır. Yolcu beraberi eşya faturaları satılan malın cinsini, miktarını, fiyatını ve toplam tutarını belirten ve satıcı tarafından düzenlenerek Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuya verilen belgeyi ifade eder. 

Kapsam ve Özellikler

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 'Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475)'e istinaden, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında düzenleyecekleri faturaların e-Fatura olma zorunluluğu 01.07.2017 tarihine ertelenmiştir. Bu kapsamda olan firmalar istemeleri halinde 1/1/2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1/7/2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir.
 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ'e ulaşmak için tıklayın.

  

Bu kapsamda yolcu beraberi eşya ihracı / tax-free faturası düzenleyecek olan mükellefler;

  • Düzenleyecekleri yolcu beraberi eşya ihracı faturalarında alıcı bilgilerine ilaveten Gümrük ve  Ticaret Bakanlığının bilgilerine de yer vereceklerdir.
  • Düzenlenen faturalar onay için gümrük çıkış memurunun ekranına düşecektir.
  • Onaylanan faturalar ile ilgili uygulama yanıtı vergi iade ödemesi için ilgili yetki belgeli aracı kurumların sistemine düşecektir.