SSS

e-Fatura

e-Fatura üzerinde stopaj, KDV, KDV tevkifatı alanları ayrı ayrı gösterilebiliyor mu?

 

“Vergi Ekle” butonu sayesinde, birçok vergi türü kolaylıkla e-Fatura hesaplamasına eklenebilir. Eklenen tüm vergiler, oranları ve tutarlarıyla birlikte fatura üzerinde gösterilmektedir.

Hem basılı, hem e-Fatura düzenlemek mümkün mü?

 

e-Fatura sistemine kayıtlı olan mükellefler, birbirlerine elektronik fatura düzenlemek zorundadırlar. Alıcı e-Fatura sistemine kayıtlı değilse fatura kâğıt olarak düzenlenmelidir. Aynı mal veya hizmet satışı için hem kâğıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.

e-Fatura uygulaması nedir?

 

e-Fatura uygulaması, tanımlanan standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, taraflar arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından oluşturulan uygulamanın genel adıdır.

e-Fatura Portalı nedir?

 

e-Fatura Uygulamasını kullanma konusunda yeterli altyapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir internet uygulamasıdır.

e-Fatura uygulamasından kimler yararlanabilir?

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232. maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin e-Fatura uygulamasından yararlanma imkanı bulunmaktadır.

e-Fatura uygulamasından nasıl yararlanabilirim?

 

e-Fatura uygulamasından yararlanmak isteyenlerin GİB' e (Gelir İdaresi Başkanlığı) yazılı olarak veya www.efatura.gov.tr adresindeki bağlantı üzerinden elektronik olarak başvurması gerekmektedir. Başvurunuzun uygun bulunduğu bilgisi tarafınıza ulaştıktan sonra, bedelini TÜBİTAK/UEKAE’ye ödeyerek Mali Mühür Sertifikası’nıtemin etmeniz gerekmektedir.Sertifikanız elinize ulaştıktan sonra e-Fatura Uygulamasını e-Fatura Portalı aracılığıyla veya bilgi işlem sisteminizi entegre ederek kullanmaya başlayabilirsiniz.

e-Fatura düzenleme ve gönderme işlemlerini nasıl gerçekleştirebilirim?

 

Mali Mühür Sertifikası’nı edindikten sonra e-Fatura gönderme ve alma işlemlerinizi e-Fatura Portalı aracılığıyla veya entegre ettiğiniz bilgi işlem sisteminiz üzerinden veya özel entegratör aracılığı ile yapabilirsiniz. Mali Mühür Sertifikası elinize ulaştıktan ve hesabınız aktive edildikten sonra e-Fatura Portalını kullanmanız mümkündür. Portalın sunduğu sınırlı imkânlardan daha ileri bir faturalaşma ihtiyacınız var ise bilgi işlem sisteminizi e-Fatura Uygulamasına entegre ederek e-Fatura gönderip alabilirsiniz. Entegrasyon için GİB’e ayrıca başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Özel entegrasyon yolu ile yaptığınız e-Fatura başvurusu dışında ayrıca özel entegratör kullanımı için başvurmanıza gerek yoktur.

e-Fatura ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli hususlar nelerdir?

 

 e-Faturanın düzenlenmesinde, gönderilmesinde ve alınmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

  • e-Fatura başkanlık tarafından duyurulan format ve standartlara uygun biçimde oluşturulmalıdır. Zorunlu alanlar eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır.
  • e-Fatura, sadece e-Fatura bünyesinde tanımlı olan kullanıcılar adına düzenlenmelidir. Bu nedenle e-Fatura alma yetkisi bulunmayanlar adına e-Fatura düzenlenmesi mümkün değildir.
  • e-Faturalar, e-Fatura uygulaması aracılığı ile müşterilere gönderilmelidir. Bu bakımdan uygulama harici yollarla gönderilen herhangi bir elektronik belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura olarak kabul edilmez. Müşterinin uygulama üzerinde tanımlı olması, faturanın format ve standartlara uyması ve elektronik belgenin mali mühür ile mühürlenmiş olması bu sonucu değiştirmez.
  • e-Fatura, Mali Mühür ile mühürlenmelidir. Üzerinde mali mühür bulunmayan herhangi bir belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura olarak kabul edilmez.
Fatura kestiğim şirket vergi mükellefi ancak e-Fatura kullanıcısı değil, ne yapmam gerekiyor?

 

e-Fatura kullanıcısı olmayan vergi mükelleflerine kâğıt fatura gönderilmesi gerekmektedir. 

Tüm müşterilerime e-Fatura göndermem mümkün mü?

 

e-Fatura uygulaması, uygulama üzerinde tanımlı kullanıcıların e-Fatura göndermesine ve almasına imkân tanımaktadır. Bu nedenle uygulama üzerinde kayıtlı olan müşterinize e-Fatura gönderebilirsiniz. 

e-Faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır?

 

e-Faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu mali mühür ile sağlandığından, elektronik belge biçimini muhafaza etmesi gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki mali mührü de içerecek şekilde yasal süreler dahilinde, kendi bünyelerinde muhafaza edecekler ve istendiğinde ibraz edeceklerdir. 

e-Faturayı gönderirken ekine dosya ilave edilebilir mi?

 

Evet, dosya eklenebilir.

İptal-iade e-Faturası nasıl kesilecek?

 

Şu an itibarıyla fatura iptali uygulaması yoktur. Faturalar yasal süreleri içerisinde alıcı tarafından reddedilebilir ya da iade faturası kesilmesi gerekir. Satış faturalarında olduğu gibi kesilir ancak hangi faturaya istinaden iade faturası kesildiği belirtilmelidir. 

e-Fatura mükellef sorgulama servisi nedir?

 

e-Fatura kayıtlı kullanıcılarını güncel olarak görüntüleyebileceğiniz bir servistir. Buradan fatura düzenleyeceğiniz mükellefin, e-Fatura sistemi içerisinde olup olmadığını sorgulamanız ya da kullandığınız yazılımın bunu sizin yerinize otomatik olarak yapıyor olması gereklidir. eFinans, bu tür web servislerini sürekli verebilmektedir. 

Farklı vergi numarası ile faaliyet gösteren grup firmalarımız için ayrı ayrı mı başvuru yapmalıyız?

 

GİB’e başvuruda bulunarak, şirket yapınızı anlatmanız, tek bir sistem ve tek bir IP üzerinden faturaları alıp gönderebilmek için talebinizi iletmeniz gerekmektedir.

Gelen basılı faturaları işleme alırken e-Fatura olarak da geldiklerini gördüm, ne yapmalıyım?

 

e-Fatura olarak gelmesi gereken bir fatura matbu olarak geldiğitakdirde, matbu faturayı kesinlikle kabul etmemelisiniz. Gönderilen basılı fatura geçersizdir. İptali için faturayı düzenleyen (gönderici) ile iletişime geçmeli veya gerekli kanallardan resmi kurumlara bildirimini yapmalısınız. 

e-Fatura adetlerimiz düşük. Bir süreliğine portal kullanmamız mümkün müdür?

 

Evet, mümkündür. Bir diğer alternatifiniz de özel entegratör lisansı olan firmalardan e-Fatura servis sağlayıcılığı hizmeti almaktır.

e-Faturalar YP olarak kesilebilir mi?

 

Evet, e-Faturalar GİB'in verdiği bilgiler doğrultusunda TL karşılığı ve döviz kuru belirtilmek şartıyla YP cinsinden kesilebilir. Kur bilgisi ek bir alanda ayrıca gösterilebilir.

Kur bilgisi alanı YP faturalarda zorunlu alan olarak gelecek mi?

 

Faturalar TL karşılığı ve döviz kuru belirtilmek şartıyla YP cinsinden kesilebilir. Bu durum, gelen faturada ilgili alanların mutlaka olacağı anlamına gelmemektedir, bu noktada herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Sisteminizden manuel olarak dövizli fatura kesilebiliyor mu?

 

Döviz bölümü seçilip altında manuel olarak TL karşılığını ve döviz kurunu girilerek kesim yapılabilir.

Fatura üzerindeki tutar sadece rakamla mı yazılıyor? Manuel yazım olabiliyor mu?

 

Kâğıt faturalarda ihtilaf olmaması için ayrıca fatura tutarı manuel olarak yazılmaktadır. Ama e-fatura'da, fatura mali mühür ile imzalandığı için üzerindeki rakamları değiştirme ihtimali yoktur. Rakamlar değiştirildiğinde bu değişiklik anlaşılır. Dolayısıyla ihtilaflarda yazılı yazma gibi bir gereksinim de yoktur.

DRC (ERP) ile konnektör çalışmanız var mı? Çalışmanız olmaması halinde stopajlı fatura kesilebiliyor mu?

 

DRC ile entegrasyon çalışmamız bulunmamaktadır. Bu ERP 'yi kullanan mükellef firmalarla yarı entegre modelimiz ile çalışıyoruz. Bu yöntem dahilinde portalımız üzerinden stopajlı fatura da kesilebilmektedir.

Faturalardaki seri numaralarını eFinans uygulaması kendi belirleyebiliyor mu?

 

Faturalarda bulunan seri numaraları GİB'te gib2013 ve fys2013 serileri olarak otomatik atanıyor. eFinans'ta fatura kesimi sırasında fatura seri numaraları eFinans tarafından yaratılıp; gerektiği durumlarda yeni seri de oluşturulabiliyor. 

Fatura tutarı olarak girilen rakamın virgülden sonra iki hane olarak kalması mümkün mü?

 

Konnektör kullanıyorsanız, otomatik veri alışverişi yapılırken görüntüleme esnasında virgülden sonra iki basamak yuvarlanıyor, isteğinize göre düzenlenebiliyor. Manuel fatura girişinde ise birim fiyat kısmı için GİB, 6 basamağa izin veriyor.

e-Faturalardaki evrak numaralarını kendimiz mi belirliyoruz, yoksa GİB tarafından mı veriliyor?

 

Seri numaraları eFinans tarafından verilmektedir. Kullanıcı, portal üzerinden "yeni seri oluştur" seçeneği ile seri oluşturupoluşturduğu seriyi isimlendirip, istediği seri üzerinden fatura kesebiliyor.

Sevkiyatları birleştirip fatura gönderme, birçok irsaliyeyi tek faturada işlemek mümkün mü?

 

Aynı firmaya gönderilecek faturanın, çoklu olarak tek bir fatura altında gönderimi mümkündür. İrsaliyenin, faturaya ek olarak gönderimini sağlıyoruz.

Faturanın biçiminde değişiklik yapılabiliyor mu? Logo ekleme, isim değişikliği gibi farklı etiketler kullanılabilir mi?

 

 

Kurumsal kimliğe uygun fatura formatından özelleştirme yapabilirsiniz.

Excel formatında fatura yüklemek mümkün mü?

 

Sistemimiz Excel formatında fatura yüklemeyi desteklememektedir.